Eechampadi Jeeyar


 • Avataram
  • Month: Aani
  • Thirunakshatram: Shravanam (Thiruvonam)
  • Name at Birth: Venkatesan
  • Father: Sundaradesikar (aka Azhagaippiran, Thirumalirunjsolai Dasar)
  • Mother: Daughter of Periya Thirumalai Nambi
  • Brother: Eechampadi Achchan
 • Thaniyan
 • Vaibhavam
  • Tamil - Koil Athan Kasthurirangan Swami
 • Vazhi Thirunamam