Maraneri Nambi


 • Avataram
  • Month: Aani
  • Thirunakshatram: Ayilyam
  • Place: Puraandhagam
  • Acharya: Alavandar
 • Thaniyan
 • Vaibhavam
  • Tamil - Koil Athan Kasthurirangan Swami
 • Vazhi Thirunamam