Parankusa Nambi


 • Avataram
  • Month: Vaikasi
  • Thirunakshatram: Visakam
  • Parent: Siriya Govinda Perumal (brother of Embar)
  • Son: Kooranarayana Jeeyar
 • Thaniyan
 • Vaibhavam
  • Tamil - Koil Athan Kasthurirangan Swami
 • Vazhi Thirunamam