Thirumalai Anandazhvar Taniyan

AiklaTmgu[avasm! AGNyanitimraphm!,
Aaiïtanam! Szr[m! vNdesnNtayR deizkm!.


öImdœ ramanujacayR öIpadaM-aeéhÖym!,
sÊÄmaNgsNxayRm! AnNtayRmhm! -je.


Aaçayvacamip èuGy -Uma ;+IveNkqúmaxr idVyxam,
Öaesnutavn! àdxait ySmE öjm! -jesnNtguém! tma*m!.


ytINÔ padaMbuj cNcrIkm! öImdœ dyapal dyEkpaÇm!,
öIVNkqeziNºyugaNtrNgm! nmaMynNtayRmnNt³…Tva.


jayashaykr[Iy mhatqak èuTparvaih vtuvezìuzacleNÔm!,
öIveNkqes ØutdÄmnaeGNygNx öŠiNtkNtrmnNtguém! àp*e.


öIveNkqesmicrSmyman inyaRt! saeì_yk…M-sumnaeiprnNybuÏ(a,
Aaadyn! inj"naepvnaeidtaip öIman! AnNtguérNvhmaivrStam!.