Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Articles by Ashtagothram V S Venkatachariar Swami

Title Script
Amudha Mozhi
Tamil