Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Articles by Sadabishekam Govindanarasimhachariar Swami

Title Script
Nampillai Vaibhavam
Tamil