Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Booklets on Vyakhyanam

Title Author Script Size Year
Ashtabujashtakam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 0.3 MB -
dEvarAjAshtaka urai P B Annangarachariar Swami Tamil 0.5 MB -
kAmAsikAshtakam urai - Tamil 0.4 MB -
Krishnashtakam Urai Dr V V Ramanujan Swami Tamil 1.2 MB 2007
Rahasyartha Vinaa Vidai Raosahib S Rangaswami Iyengar Swami Tamil 4.6 MB 1945