Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Booklets on Vaibhavam

Title Author Script Size Year
Manavala Mamunigal Vaibhavam Gwalior Sathyamurthy Iyengar Swami English 6 MB -
Manavala Mamunigal Vaibhavam R Balaji (Raghuraman) Swami Tamil 36.4 MB -