Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books - Grantham

Title Author Script Size Year
Acharya Hrudhayam Azhagiya Manavala Perumal Nayanar Tamil 3 MB -
Acharya Hrudhayam - Taatparya Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil 20 MB 1946
Acharya Hrudhayam - Vyakhyanam Manavala Mamunigal Tamil 63 MB 1950
Artha Panchakam Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam 14.4 MB 1931
Arulichcheyal Rahasyam Azhagiya Manavala Perumal Nayanar maNi pravALam 20 MB -
Kaliyan Arulpaadu Ramanujar Sanskrit and Tamil 4.4 MB 1977
Kaliyan Arulpaadu Periyavachchan Pillai Tamil 1.4 MB -
Jeeyarpadi
(Vilakkavurai - MAV Swami)
Manavala Mamunigal Tamil 7.0 MB -
Jeeyarpadi
(Vilakkavurai - TPS Swami)
Manavala Mamunigal Tamil 13.8 MB 1932
Mumukshuppadi Pillai Lokachariar Telugu 9 MB 1927
Nithya Grantham Swami Ramanujar Sanskrit 7.6 MB .
Nyaya Siddhanjanam - Hindi Translation Vedanta Desikan Hindi 60 MB 1966
Paramatha Bhangam Vedanta Desikan Tamil 55 MB 1972
Prameya Rathnam Yamunacharya Mani Pravalam 12 MB -
rahasya vivEkam Ramanujar Tamil 9 MB -
Siddhi Trayam Alavandar Sanskrit 2.2 MB -
Sri Bhashyam - Text Ramanujar Sanskrit 36 MB 1914
Sri Bhashyam - Intro and Notes V S Abhyankar Sanskrit 27 MB 1914
Srimad Rahasya Traya Saaram Vedanta Desikan (in simple Tamil by Chetlur Narasimhachariar Swami) Tamil 23 MB 1919
Srimad Rahasyatrayasara of Vedanta Desika M R Rajagopala Ayyangar Swami English 80.6 MB 1956
Srivachana Bhushanam Pillai Lokachariar Telugu 9 MB 1927
Srivachana Bhushanam - An English Glossary Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 19.5 MB 1972
Tattva Bhushanam Yamunacharya Mani Pravalam 5.4 MB -
Tattva Trayam Pillai Lokachariar Telugu 9 MB 1927
Varavaramuni Granthamaala Pramana Thirattu P B Annangarachariar Swami Tamil 30.3 MB 1975
Vedartha Sangraha with Sudarshana Bhatta's Tatparya Deepika Bhagavad Ramanuja and Sudarshana Bhatta Sanskrit 25.8 MB -
Vedanta Sutras with the Commentary by Ramanuja George Thibaut English 3.5 MB 1904