Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books - Stotram

Title Author Script Size Year
Atimanusha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 16.9 MB 1970
Dramidopanishad Granthamala - Sanskrit 30 MB -
Gadya Trayam - Gadyabhava Prakasikai P B Annangarachariar Swami Tamil 11.3 MB -
Jitante Stotram Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam 6.2 MB -
Kshamashodasi Stotram Urai Tamil 3.8 MB -
Manavala Mamuni Nutrandhadhi & 108 Thiruppathi Agaval Sri Muththusamy Iyengar Tamil 1.3 MB -
Manavala Mamunigal Vaibhavam - Srivaishnva Saubhagyam P B Annangarachariar Swami Tamil 11.5 MB 1943
Mukunda Maalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 4.7 MB 1947
Nutrettu Thiruppathi Andadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 4.6 MB -
Sathakopar Andadhi Vyakhyanam - Tamil 50 MB -
Sauriraja Karavalambam and other Stotrams - Sanskrit & Tamil 3.5 MB 2005
Sharanagati Saara Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 7.5 MB -
Sri Gunaratna Kosham Vyakhyanam P B Annangarachariar Swami Tamil 3.5 MB -
Srimath Venkatanatha Guru Stotram P B Annangarachariar Swami Tamil 1 MB 1952
Sri Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 3.7 MB 1970
Srivaikuntha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 38.6 MB 1970
Stotramala Various Sanskrit 6 MB 1949
Stotra Ratnam - Ratna Prabha P B Annangarachariar Swami Tamil 4.8 MB 1927
Stotra Ratnam Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam 20 MB -
Sudarshana Shatakam Commentary P B Annangarachariar Swami Tamil 6.1 MB 1926
Sundarabahu Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 35.6 MB 1970
Thirupullani Maalai Unknown Tamil 3.5 MB 1993
Thiruvarangaththandadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 4.2 MB -
Thiruvarangaththu Maalai Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 5.3 MB -
Varadharaja Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 36.8 MB 1970
Varavaramuni Sucharitachashakam
(with meaning in Tamil)
Thirumazhisai Annavappangar Swami Sanskrit 0.6 MB -