Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books by T A Krishnamachariar Swami

Title Script Size Year
Thirumalaiyappan Thiruvarul 1 Tamil 9 MB 1996
Thirumalaiyappan Thiruvarul 2 Tamil 11 MB 1998
Thiruvenkatamalai Varalatru Maalai Tamil 20.47 MB 1997
yatirAja vimshati urai Tamil 4 MB -