Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books - Vyakhyanam

Title Author Script Size Year
Acharya Hrudhayam - Moolam and Vyakhyanam Azhagiya Manavala Perumal Nayanar and Manavala Mamunigal Tamil 63 MB 1950
Acharya Hrudhayam Taatparya Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil 20 MB 1946
Acharya Hrudayam Vyakhyanam Thamizhakkam Parts 1 and 2 B R Purushothama Naidu Swami Tamil 106.8 MB 1965
Acharya Hrudayam Vyakhyanam Thamizhakkam Parts 3 and 4 B R Purushothama Naidu Swami Tamil 76.2 MB 1965
Advaita and Visishtadvaita (A Study based on Vedanta Desika's Shatadushani) S M Srinivasa Chari Swami English 38.7 MB 1961
Agni Rahasya Brahmana Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.8 MB 1972
Aitareya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil 3.2 MB 1899
Arthi Prabandham Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam 7.6 MB -
Artha Panchakam Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam 14.4 MB 1931
Arulichcheyal Rahasyam Vyakhyanam Velukkudi Varadachariar Swami Tamil 20 MB -
Ashtashloki Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 6 MB 1969
Atimanusha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 16.9 MB 1970
Chatushshloki Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam 7 MB -
Divya Prabandham Vyakhyanam . . . .
Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil . .
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 39.8 MB 1953
Brihadaranyaka Upanishad Dravida Bhashya - Tamil 30.1 MB 1899
Chandogya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil 22.6 MB 1899
Chatushloki Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Tamil 5.8 MB -
Divyasuri Charitam (with Hindi Translation) Garuda Vahana Pandita and Pandita Madhavacharya Sanskrit and Hindi 29 MB 1978
Emberumanar 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 18.2 MB 1953
Gitartham Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil 11.5 MB 1972
Iyal Saththu Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam 4.2 MB -
Jitante Stotram Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam 6.2 MB -
Kamba Ramayanam Vyakhyanam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil - -
Kathopanishad Bhashya Rangaramanuja Muni Sanskrit 6 MB -
Kathopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 2.2 MB -
Kathopanishad Bhashyam Translation Dr K C Varadachari Swami and D T Tatacharya Swami English 8.7 MB 1979
Kaushitaki Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1.6 MB -
Kenopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.4 MB -
Kshamashodasi Stotram Urai Tamil 3.8 MB -
Mahopanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.1 MB 1972
Mandukyopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.4 MB -
Mandukyopanishad Dravida Bhashya - Tamil 3.2 MB 1899
Mantrika Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.2 MB -
Mukundamaalaa of Sri Kulasekharalwar Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 24.7 MB 1987
Mukunda Maalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 4.7 MB 1947
Mumukshuppadi - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar and Manavala Mamunigal Tamil 16 MB -
Mumukshuppadi Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 14.6 MB -
Mumukshuppadi Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 12.9 MB 1970
Mundakopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1.5 MB -
Mundakopanishad Dravida Bhashya - Tamil 12.7 MB 1899
Njaana Saaram Prameya Saaram Vyakhyanam Manavala Mamunigal Mani Pravalam 18 MB 1916
Nutrettu Thiruppathi Andadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 4.6 MB -
Prashnopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 0.9 MB -
Prashnopanishad Dravida Bhashya - Tamil 14.3 MB 1899
Ramanuja Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 1 MB -
Ramanuja Rahasya Traya Vyakhyanam Jnanadrushti Azhagappangar Swami Tamil 2.6 MB -
Ramayana of Valmiki Tilaka of Raama, Raamayana Siromani of Sivasahaaya and Bhooshana of Govindaraaja Sanskrit - -
Sariraka Meemamsai 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 37.5 MB 1953
Sathakopar Andadi Vyakhyanam - Tamil 50 MB -
Sharanagati Gadya Commentary K Bhashyam Swami English 27.4 MB 1959
Shvetashvatara Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1.8 MB -
Sribhashya Saaram Velukkudi Varadachariar Swami Tamil 20 MB 1985
Sribhashyam Vol 1 M Rangacharya Swami and M B Varadaraja Aiyangar Swami English 45 MB 1899
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 1 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil 8.9 MB 1989
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 2 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil 3.9 MB 1989
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 3 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil 6.2 MB 1989
Sri Gunaratna Kosham Vyakhyanam P B Annangarachariar Swami Tamil 3.5 MB -
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja Bhashyam . Hindi 36 MB 2004
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja's Bhashyam and Vedanta Desikan's Tatparya Chandrika . Sanskrit 36.8 MB .
Srimath Rahasya Traya Saaram Vedanta Desikan (in simple Tamil by Chetlur Narasimhachariar Swami) Tamil 23 MB 1919
Srivachana Bhushanam - An English Glossary Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 19.5 MB 1972
Srivachana Bhushanam Manavala Mamunigal Vyakhyanam Thamizhakkam B R Purushothama Naidu Swami Tamil 108 MB 1970
Srivachanabhushanam Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil 21 MB 1927
Srivachanabhushanam Saaraarththam P B Annangarachariar Swami Tamil 116 MB -
Srivachanabhushanam Vyakhyanam Manavala Mamunigal maNi pravALam 30 MB -
Sri Ramanuja on the Upanishads S S Raghavachar Swami English 37.7 MB 1972
Sri Ramayana Saurabham P B Annangarachariar Swami Tamil 33 MB 1953
Sri Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 3.7 MB 1970
Srimad Rahasyatrayasara of Sri Vedanta Desika M R Rajagopala Ayyangar Swami English 80.6 MB 1956
Srivaikuntha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 38.6 MB 1970
Stotra Ratnam - Ratna Prabha P B Annangarachariar Swami Tamil 4.8 MB 1927
Stotra Ratnam Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam 20 MB -
Subala Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1.8 MB -
Sudarshana Shatakam Commentary P B Annangarachariar Swami Tamil 6.1 MB 1926
Sundarabahu Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 35.6 MB 1970
Taittriya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil 28.7 MB 1899
Tattva Trayam - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar and Manavala Mamunigal Tamil 27 MB -
Tattva Traya Sararththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 11.0 MB 1970
Tattva Traya Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 15.5 MB 1970
Thiruvarangaththandadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 4.2 MB -
Thiruvarangaththu Maalai Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 5.3 MB -
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 9 MB -
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Vyakhyanam Pillai Lokam Jeeyar maNi pravALam 40 MB -
Upadesa Rathinamaalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 7 MB -
Upadesa Raththinamaalai Vyakhyanam Pillai Lokam Jeeyar maNi pravALam 20 MB -
Valmiki Ramayanam Srinivasan Swami Malayalam - -
Varadharaja Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 36.8 MB 1970
Varavaramuni Sucharitachashakam
(with meaning in Tamil)
Thirumazhisai Annavappangar Swami Sanskrit 0.6 MB -
Vedanta Saaram of Bhagavad Ramanuja Pandit V Krishnamacharya English 40.7 MB 1953
Vedanta Sutras with the Commentary by Ramanuja George Thibaut English 3.5 MB 1904
Vedartha Sangraha - Hindy Commentary Neelamegacharya Swami Hindi 83.3 MB 1961
Vishnu Sahasranama Porul Velukkudi Krishnan Swami Tamil 5.8 MB 2011
Vishnu Sahasranama Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 8.5 MB 1966
Vishnu Puranam with Vyakhyanam Vishnuchittarya Sanskrit 25 MB 1972
Yathiraja Vimshati - Moolamum Uraiyum Kumaravadi Ramanujachariar Swami Tamil 1 MB 2000
yatirAja vimshati urai T A Krishnamachariar Swami Tamil 4 MB -