Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books - Vyakhyanam

Title Author Script Size Year
Acharya Hrudhayam - Moolam and Vyakhyanam Azhagiya Manavala Perumal Nayanar and Manavala Mamunigal Tamil 63 MB 1950
Acharya Hrudhayam Taatparya Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil 20 MB 1946
Acharya Hrudayam Vyakhyanam Thamizhakkam Parts 1 and 2 B R Purushothama Naidu Swami Tamil 106.8 MB 1965
Acharya Hrudayam Vyakhyanam Thamizhakkam Parts 3 and 4 B R Purushothama Naidu Swami Tamil 76.2 MB 1965
Advaita and Visishtadvaita (A Study based on Vedanta Desika's Shatadushani) S M Srinivasa Chari Swami English 38.7 MB 1961
Arthi Prabandham Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam 7.6 MB -
Artha Panchakam Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam 14.4 MB 1931
Arulichcheyal Rahasyam Vyakhyanam Velukkudi Varadachariar Swami Tamil 20 MB -
Ashtashloki Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 6 MB 1969
Atimanusha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 16.9 MB 1970
Chatushshloki Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam 7 MB -
Divya Prabandham Vyakhyanam . . . .
Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil . .
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 39.8 MB 1953
Chatushloki Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Tamil 5.8 MB -
Divyasuri Charitam (with Hindi Translation) Garuda Vahana Pandita and Pandita Madhavacharya Sanskrit and Hindi 29 MB 1978
Emberumanar 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 18.2 MB 1953
Gitartham Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil 11.5 MB 1972
Iyal Saththu Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam 4.2 MB -
Jitante Stotram Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam 6.2 MB -
Kamba Ramayanam Vyakhyanam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil - -
Kathopanishad Bhashyam Rangaramanuja Muni Sanskrit 6 MB -
Kathopanishad Bhashyam Translation Dr K C Varadachari Swami and D T Tatacharya Swami English 8.7 MB 1979
Kshamashodasi Stotram Urai Tamil 3.8 MB -
Mukundamaalaa of Sri Kulasekharalwar Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 24.7 MB 1987
Mukunda Maalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 4.7 MB 1947
Mumukshuppadi - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar and Manavala Mamunigal Tamil 16 MB -
Mumukshuppadi Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 14.6 MB -
Mumukshuppadi Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 12.9 MB 1970
Njaana Saaram Prameya Saaram Vyakhyanam Manavala Mamunigal Mani Pravalam 18 MB 1916
Nutrettu Thiruppathi Andadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 4.6 MB -
Ramanuja Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 1 MB -
Ramanuja Rahasya Traya Vyakhyanam Jnanadrushti Azhagappangar Swami Tamil 2.6 MB -
Ramayana of Valmiki Tilaka of Raama, Raamayana Siromani of Sivasahaaya and Bhooshana of Govindaraaja Sanskrit - -
Sariraka Meemamsai 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 37.5 MB 1953
Sathakopar Andadi Vyakhyanam - Tamil 50 MB -
Sharanagati Gadya Commentary K Bhashyam Swami English 27.4 MB 1959
Sribhashya Saaram Velukkudi Varadachariar Swami Tamil 20 MB 1985
Sribhashyam Vol 1 M Rangacharya Swami and M B Varadaraja Aiyangar Swami English 45 MB 1899
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 1 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil 8.9 MB 1989
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 2 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil 3.9 MB 1989
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 3 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil 6.2 MB 1989
Sri Gunaratna Kosham Vyakhyanam P B Annangarachariar Swami Tamil 3.5 MB -
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja Bhashyam . Hindi 36 MB 2004
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja's Bhashyam and Vedanta Desikan's Tatparya Chandrika . Sanskrit 36.8 MB .
Srimath Rahasya Traya Saaram Vedanta Desikan (in simple Tamil by Chetlur Narasimhachariar Swami) Tamil 23 MB 1919
Srivachana Bhushanam - An English Glossary Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 19.5 MB 1972
Srivachana Bhushanam Manavala Mamunigal Vyakhyanam Thamizhakkam B R Purushothama Naidu Swami Tamil 108 MB 1970
Srivachanabhushanam Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil 21 MB 1927
Srivachanabhushanam Saaraarththam P B Annangarachariar Swami Tamil 116 MB -
Srivachanabhushanam Vyakhyanam Manavala Mamunigal maNi pravALam 30 MB -
Sri Ramanuja on the Upanishads S S Raghavachar Swami English 37.7 MB 1972
Sri Ramayana Saurabham P B Annangarachariar Swami Tamil 33 MB 1953
Sri Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 3.7 MB 1970
Srimad Rahasyatrayasara of Sri Vedanta Desika M R Rajagopala Ayyangar Swami English 80.6 MB 1956
Srivaikuntha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 38.6 MB 1970
Stotra Ratnam - Ratna Prabha P B Annangarachariar Swami Tamil 4.8 MB 1927
Stotra Ratnam Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam 20 MB -
Sudarshana Shatakam Commentary P B Annangarachariar Swami Tamil 6.1 MB 1926
Sundarabahu Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 35.6 MB 1970
Tattva Trayam - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar and Manavala Mamunigal Tamil 27 MB -
Tattva Traya Sararththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 11.0 MB 1970
Tattva Traya Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 15.5 MB 1970
Thiruvarangaththandadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 4.2 MB -
Thiruvarangaththu Maalai Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 5.3 MB -
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 9 MB -
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Vyakhyanam Pillai Lokam Jeeyar maNi pravALam 40 MB -
Upadesa Rathinamaalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 7 MB -
Upadesa Raththinamaalai Vyakhyanam Pillai Lokam Jeeyar maNi pravALam 20 MB -
Valmiki Ramayanam Srinivasan Swami Malayalam - -
Varadharaja Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 36.8 MB 1970
Varavaramuni Sucharitachashakam
(with meaning in Tamil)
Thirumazhisai Annavappangar Swami Sanskrit 0.6 MB -
Vedanta Saaram of Bhagavad Ramanuja Pandit V Krishnamacharya English 40.7 MB 1953
Vedanta Sutras with the Commentary of Ramanuja George Thibaut English 3.5 MB 1904
Vishnu Sahasranama Porul Velukkudi Krishnan Swami Tamil 5.8 MB 2011
Vishnu Sahasranama Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 8.5 MB 1966
Vishnu Puranam with Vyakhyanam Vishnuchittarya Sanskrit 25 MB 1972
Yathiraja Vimshati - Moolamum Uraiyum Kumaravadi Ramanujachariar Swami Tamil 1 MB 2000
yatirAja vimshati urai T A Krishnamachariar Swami Tamil 4 MB -