Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Books by Azhagiya Manavala Perumal Nayanar

Title Script Size Year
Acharya Hrudhayam maNi pravALam 3 MB -
Divya Prabandham - Amalanadhipiran Vyakhyanam maNi pravALam 27 MB -
Arulichcheyal Rahasyam maNi pravALam 20 MB -