Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books by Puttur Krishnaswami Iyengar Swami

Title Script Size Year
Chatushloki Vivaranam Tamil 5.8 MB -
Koyil Ozhugu Tamil 18 MB 1976
lagu thiruvArAdhana kramam Tamil 1 MB 1999
Mudhal Thiruvandadhi Vivaranam Tamil 80.4 MB 1986
Irandam Thiruvandadhi Vivaranam Tamil 109.2 MB 1993
Moondram Thiruvandadhi Vivaranam Tamil 69.5 MB 1995
rAmAnuja neRi Tamil 3.3 MB 1977
shrI vaiShNava matha vijayam Tamil 7 MB 1984
Siddhopaya Vijayam Tamil 56.5 MB 1972
Sri Vishnuchiththa Vijayam - Adhyayam 1 Part 1 Tamil 40.3 MB -
Sri Vishnuchiththa Vijayam - Adhyayam 1 Part 2 Tamil 17.1 MB -
Sri Vishnuchiththa Vijayam - Adhyayam 2 Part 1 Tamil 18.6 MB -
Sri Vishnuchiththa Vijayam - Adhyayam 2 Part 2 Tamil 72 MB 1997
Sudarshanar Badhil Part 1 Tamil 12.7 MB -
Sudarshanar Badhil Part 3 Tamil 19.9 MB 1980
Sudarshanar Badhil Part 4 Tamil 17.4 MB 1981
Sudarshanar Badhil Part 5 Tamil 21.4 MB 1982
Sudarshanar Badhil Part 6 Tamil 5.1 MB 1983
Sudarshanar Badhil Part 7 Tamil 21.2 MB 1983
Sudarshanar Badhil Part 9 Tamil 10.2 MB 1987
Thirukkottiyur Nambi Vaibhavam Tamil 3.3 MB 2000
vEdam thamizh seydha AzhvArgaLum thamizh vEda bhAshyakArarum Tamil 2 MB -