Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books by Sudarshanacharya Shastri

Title Script Size Year
Vedanta Saara with Sudarshanacharya Shastri's Adhikarana Saravali Sanskrit 40.9 MB 1954