Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Books by Swami Vedanta Desikan

Title Script Size Year
Abhayapradaanasaaram Mani Pravalam 9.9 MB -
Paramatha Bhangam Tamil 55 MB 1972
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja's Bhashyam and Vedanta Desikan's Tatparya Chandrika Sanskrit 36.8 MB .
Srimath Rahasya Traya Saaram
(in simple Tamil by Chetlur Narasimhachariar Swami)
Tamil 23 MB 1919