Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books by Vishnuchittarya

Title Script Size Year
Sri Vishnu Puranam with Vyakhyanam Sanskrit 25 MB 1972