Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books by V K Ramanujan Swami

Title Script Size Year
Srimad Gita Bhashyam Part 1 - Adhyaya 1-6 (Tamil Translation) Tamil 6.8 MB 1928
Srimad Gita Bhashyam Part 2 - Adhyaya 7-12 (Tamil Translation) Tamil 5.4 MB 1929
Srimad Gita Bhashyam Part 3 - Adhyaya 13-18 (Tamil Translation) Tamil 5.8 MB 1929