Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Books by Yamunacharya

Title Script Size Year
Prameya Rathnam Mani Pravalam 12 MB -
Tattva Bhushanam Mani Pravalam 5.4 MB -