Srivaishnava Sampradhayam


Srivaishnava Books - Stotram

Title Author Language Year Notes
Manavala Mamuni Nutrandhadhi and 108 Thiruppathi Agaval Muththusamy Iyengar Tamil - -
Sauriraja Karavalambam and other Stotrams Multiple Sanskrit, Tamil 2005 -
Srimath Venkatanatha Guru Stotram P B Annangarachariar Swami Tamil 1952 -
Stotramala Multiple Sanskrit 1949 -
Thirupullani Maalai Unknown Tamil 1993 -