Srivaishnava Sampradhayam


Srivaishnava Books - Vyakhyanam

Title Author Language Year Notes
Hasthigiri Mahathmyam Vyakhyanam Chetlur Narasimhachariar Swami Tamil - -
Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil - Commentary on Nalayira DivyaPrabandham in Tamil
Divya Prabandham Vyakhyanangal Acharyas Mani Pravalam, Tamil -
Parakala Nallan Rahasyam (Rahasyartha Pradeepikai) Parakalaryar Swami (Thiruvaranga Selvanar) Mani Pravalam 1918 -
Abhayapradaanasaaram Vedanta Desikan Mani Pravalam - -
Acharya Hrudhayam Taatparya Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil 1946 -
Acharya Hrudhayam - Vyakhyanam Manavala Mamunigal Tamil 1950 -
Acharya Hrudayam Vyakhyanam Thamizhakkam Parts 1 and 2 B R Purushothama Naidu Swami Tamil 1965 -
Acharya Hrudayam Vyakhyanam Thamizhakkam Parts 3 and 4 B R Purushothama Naidu Swami Tamil 1965 -
Amalanadhipiran Vyakhyanangal Periyavachchan Pillai, Azhagiya Manavala Perumal Nayanar Mani Pravalam - -
Arthi Prabandham Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar Mani Pravalam - -
Arulichcheyal Rahasyam Vyakhyanam Velukkudi Varadachariar Swami Tamil 1972 -
Ashtashloki Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1969 -
Atimanusha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 1970 -
Bhagavad Gita Saara Sangraham P B Annangarachariar Swami Tamil 1973 -
Chatushloki Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai, Puttur Krishnaswami Iyengar Tamil - -
Chatushshaastra Saarasudhaayaam Part One?(Tarka Shaastra Sarvasvam) P B Annangarachariar Swami Sanskrit - -
Chatushshloki Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam - -
Thiruppallandu Periyazhvar Thirumozhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1914 -
Periyazhvar Thirumozhi Vyakhyanam Periyavachchan Pillai, Periya Jeeyar Mani Pravalam 1909 -
Thiruppavai 3000padi Vyakhyanam and Svapadesam Periyavachchan Pillai, Doddaiyachariar Swami Mani Pravalam - -
Thiruppavai Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1915 -
Thiruppavai Svapadesam Onnana Vanamamalai Ramanuja Jeeyar Swami Mani Pravalam - -
Nachchiyar Thirumozhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1936 -
Perumal Thirumozhi Ullurai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Thirumaalai Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Kanninun Siruththambu Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Tamil 1879 -
Thiruppalliyezhuchchi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Amalanadhipiran Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Kanninun Siruththambu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Periya Thirumozhi Mudhal Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1927 -
Periya Thirumozhi Irandam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1927 -
Periya Thirumozhi Moondram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1929 -
Periya Thirumozhi Nangam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1929 -
Periya Thirumozhi Aindham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1929 -
Periya Thirumozhi Aram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1956 -
Periya Thirumozhi Ezham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1930 -
Periya Thirumozhi Ettam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1930 -
Periya Thirumozhi Onbadham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1930 -
Periya Thirumozhi Paththam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1930 -
Periya Thirumozhi Padhinoram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1930 -
Thirukkurunthandagam Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1956 -
Thirunedunthandagam Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1956 -
Mudhal Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1929 -
Mudhal Thiruvandadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai, Puttur Krishnaswami Iyengar Swami Mani Pravalam, Tamil - -
Irandam Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1929 -
Irandam Thiruvandadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai, Puttur Krishnaswami Iyengar Swami Mani Pravalam, Tamil - -
Moondram Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1929 -
Moondram Thiruvandadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai, Puttur Krishnaswami Iyengar Swami Mani Pravalam, Tamil - -
Nanmugan Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1929 -
Nanmugan Thiruvandadhi Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam 1900 -
Thiruviruththam Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1930 -
Thiruviruththam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Thiruvasiriyam Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1928 -
Thiruvasiriyam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Periya Thiruvandadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1927 -
Thiruvezhukootrirukkai Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1928 -
Siriya Thirumadal Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1927 -
Periya Thirumadal Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1928 -
Thiruvaymozhi Mudhal Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Irandam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Moondram Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Nangam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Aindham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Aram Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Ezham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Ettam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Onbadham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Paththam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai Mani Pravalam - -
Thiruvaymozhi Mudhal Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Thiruvaymozhi Irandam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1935 -
Thiruvaymozhi Moondram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1936 -
Thiruvaymozhi Nangam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1951 -
Thiruvaymozhi Aindham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1939 -
Thiruvaymozhi Aram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1953 -
Thiruvaymozhi Ezham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1952 -
Thiruvaymozhi Ettam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1953 -
Thiruvaymozhi Onbadham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1957 -
Thiruvaymozhi Paththam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1957 -
Ramanuja Nutrandadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1929 -
Dvayopanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1972 -
Gadya Trayam - Gadyabhava Prakasikai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Gitartham Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil 1972 -
Iyal Saththu Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar Mani Pravalam - -
Jitante Stotram Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam - -
Kshamashodasi Stotram Urai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Mahopanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1972 -
Mukunda Maalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 1947 -
Mumukshuppadi - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar, Manavala Mamunigal Tamil - -
Mumukshuppadi Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Mukundamaalaa of Sri Kulasekharalwar Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 1987 -
Mumukshuppadi Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 1970 -
Narayana Upanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1972 -
Nutrettu Thiruppathi Andadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil - -
Nyaya Siddhanjanam - Hindi Translation Vedanta Desikan Hindi 1966 -
Rahasyatraya Mimamsa Bhashyam Vol 1 Suddhasattvam Ramanujacharya Swami Sanskrit 2010 -
Rahasyatraya Mimamsa Bhashyam Vol 2 Suddhasattvam Ramanujacharya Swami Sanskrit 2010 -
Ramanuja Rahasya Traya Vyakhyanam Jnanadrushti Azhagappangar Swami Tamil - -
Ramanuja Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Sariraka Meemamsai 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 1953 -
Sathakopar Andadi Vyakhyanam Unknown Tamil - -
Sharanagati Gadya Commentary K Bhashyam Swami English 1959 -
Sharanagati Saara Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Shvetashvatara Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Sri Gunaratna Kosham Vyakhyanam P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Sri Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 1970 -
Sri Venkatesa Mahathmyam 1?(with meaning) Veda Vyasa Sanskrit - -
Sri Venkatesa Mahathmyam 2?(with meaning) Veda Vyasa Sanskrit - -
Sri Venkatesa Mahathmyam 3?(with meaning) Veda Vyasa Sanskrit - -
Sri Venkatesa Mahathmyam 4?(with meaning) Veda Vyasa Sanskrit - -
Sri Venkatesa Mahathmyam 5?(with meaning) Veda Vyasa Sanskrit - -
Sri Vishnu Puranam with Vyakhyanam Vishnuchittarya Sanskrit 1972 -
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 1 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil 1989 -
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 2 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil 1989 -
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 3 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil 1989 -
Sri Vishnu Sahasranama Urai P B Annangarachariar Swami Tamil 1966 -
Sribhashya Saaram Velukkudi Varadachariar Swami Tamil 1985 -
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja Bhashyam Krishna, Ramanuja Hindi 2004 -
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja's Bhashyam and Vedanta Desikan's Tatparya Chandrika Krishna, Ramanuja, Vedanta Desikan Sanskrit - -
Srimad Gita Bhashyam Adhyaya Part 1 - 1-6?(Tamil Translation) V K Ramanujan Swami Tamil 1928 -
Srimad Gita Bhashyam Adhyaya Part 2 - 7-12?(Tamil Translation) V K Ramanujan Swami Tamil 1929 -
Srimad Gita Bhashyam Adhyaya Part 3 - 13-18?(Tamil Translation) V K Ramanujan Swami Tamil 1929 -
Srimad Rahasya Traya Saaram Vedanta Desikan, Chetlur Narasimhachariar Swami Mani Pravalam, Tamil 1919 -
Srivachanabhushanam Manavala Mamunigal Vyakhyanam Thamizhakkam B R Purushothama Naidu Swami Tamil 1970 -
Srivachanabhushanam Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil 1927 -
Srivachanabhushanam Saaraarththam P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Srivachanabhushanam Vyakhyanam Manavala Mamunigal Mani Pravalam - -
Srivaikuntha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 1970 -
Stotra Ratnam - Ratna Prabha P B Annangarachariar Swami Tamil 1927 -
Stotra Ratnam Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam - -
Subala Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Sudarshana Shatakam Commentary P B Annangarachariar Swami Tamil 1926 -
Sundarabahu Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 1970 -
Taittriya Upanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Tattva Trayam - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar, Manavala Mamunigal Tamil - -
Tattva Traya Sararththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil 1970 -
Tattva Traya Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English 1970 -
Thiruppavai Saaram Karappangadu Venkatachariar Swami Tamil 1999 -
Thiruvaadhi Maalai Madabushi R Thirumalai Iyengar Swami Tamil 1954 -
Thiruvarangaththandadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil - -
Thiruvarangaththu Maalai Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil - -
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi vyAkhyAnam Pillailokam Jeeyar Mani Pravalam - -
upadEsa raththinamalai vyAkhyAnam Pillailokam Jeeyar Mani Pravalam - -
Upadesa Rathinamaalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Varadharaja Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil 1970 -
Vedartha Sangraha with Sudarshana Bhatta's Tatparya Deepika Ramanuja, Sudarshana Bhatta Sanskrit - -
Vedartha Sangraham Vyakhyanam Vangipuram Vasudevachariar Swami Tamil 1934 -
Vishnu Sahasranama Porul Velukkudi Krishnan Swami Tamil 2011 -
Yatiraja Vaibhavam (with meaning in English) Vaduga Nambi Sanskrit - -
Yatiraja Vaibhavam (with meaning in Tamil) Vaduga Nambi Sanskrit - -
Yatiraja Vimshati - Moolamum Uraiyum Kumaravadi Ramanujachariar Swami Tamil 2000 -
Yatiraja Vimshati Urai T A Krishnamachariar Swami Tamil - -
Vedartha Sangraha Sarala Veerapuram Sadagopachariar Swami Tamil - -
Sri Rangaraja Stavam Vyakhyanam Thirumazhisai Annavappangar Swami ManiPravalam - -
Yatiraja Vimshati Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar ManiPravalam 1884 -
Ramayana Thanishlokam and Vivaranam Periyavachchan Pillai, Puttur Krishnaswami Iyengar Swami Mani Pravalam, Tamil - -
Sri Rangaraja Stavam - Poorva Shatakam - Tattvartha Chintamanai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Sri Rangaraja Stavam - Uttara Shatakam - Tattvartha Chintamanai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Tarka Shastra Nirupanam - A Thesis on Tarka Shastra P B Annangarachariar Swami Sanskrit - -
Saptha Kaadhai Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar ManiPravalam - -
Thiruchchandha Viruththam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil - -
Manavala Mamunigal Vaazhi Thirunama Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar ManiPravalam - -
Parankusa Nayaki - Acharya Hrudhayam Thirukkannapuram Satakopachariar Swami Tamil - -
Archavatharam - Acharya Hrudhayam Thirukkannapuram Satakopachariar Swami Tamil - -
Kamba Ramayanam Vyakhyanam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil - -
Kamba Ramayana Saaram - Aranya Kandam V P Subramanya Mudhaliyar Tamil 1937 -
Kamba Ramayana Saaram - Sundara Kandam V P Subramanya Mudhaliyar Tamil 1936 -
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Bala Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1964
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Ayodhya Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1928
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Aranya Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1936
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Kishkinda Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1931
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Sundara Kandam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1939
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Yuddha Kandam 1 Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1932
Kamba Ramayanam Vyakhyanam - Yuddha Kandam 2 Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil 1932
Vedopanishad Vyakhyanams Multiple English, Sanskrit, Tamil -
Bhagavad Gita Vyakhyanams Multiple Tamil - -
Agni Rahasya Brahmana Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit 1972 -
Aitareya Upanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Atharvashikha Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil 1953 -
Brihadaranyaka Upanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Chandogya Upanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Kathopanishad Bhashya Rangaramanuja Muni Sanskrit - -
Kathopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Kathopanishad Bhashyam Translation Dr K C Varadachari Swami, D T Tatacharya Swami English 1979 -
Kaushitaki Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Kenopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Mandukyopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Mandukyopanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Mantrika Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Mundakopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Mundakopanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Prashnopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Prashnopanishad Dravida Bhashya Unknown Tamil 1899 -
Purusha Sukta Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Sri Sukta Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni, Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit - -
Uddhava Gita 1 A V Narasimhachariar Swami Tamil 1921 -
Uddhava Gita 2 A V Narasimhachariar Swami Tamil 1921 -