thiru vaNparisAram thiru kuRungkudi
thiru sirIvaramangai

perumAL mUlavar: Nambi (ninRa nambi, kurungkudi nambi, shrIvaishNava nambi), irundha nambi, thiruppARkadal nambi, malaimEl nambi
utsavar: azhagiya nambi
thAyAr kurungkudivalli
Facing East
Posture Standing
thIrththam thiruppARkadal, panchathurai, sindhu nadhi
vimAnam panchakEtaka
prathyaksham Shiva
Travel
 • By bus from Thirunelveli and Vanamamalai.
 • Features
 • Thirumangai Azhvar ascended to His abode from here.
 • Thirumangai Azhvar thiruvarasu is present in the fields near the town.
 • Sannidhis for Shiva and Bairava between Ninra Nambi and Kidandha Nambi sannidhis.
 • Ramanuja sannidhi near the Thirupparkadal river at a place called Thirupparivattappaarai.
 • Nampaaduvaan event occurred in this divyadesam.
 • Azhvar Mangalashasanam 40 Pasurams
  Periyazhvar, Thirumazhisai Azhvar, Thirumangai Azhvar, Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi thAlaththu izhikulaththuch chaNDALam AnAlum
  mEl aththavar thanin mEnmaiththE - kOlath
  kuRungkuDi vAzh mAyan kuraikazhaRku ALAgap
  peRum kuDiyAy vAzhvAr piRappu


  Multimedia
 • Images
 • Thirukkurungudi Jeeyar Images