thiru theRRiyambalam thiru maNikkUdam
(Thirumanikkooda Thiruppathi, Thirunangur)
thiru veLLakkuLam

perumAL varadarAja perumAL (maNikkUda nAyagan)
thAyAr thirumAmagaL nAchchiyAr (shrIdEvi), bhUdEvi
Facing East
Posture Standing
thIrththam chandra pushkariNi
vimAnam kanaka
prathyaksham periya thiruvadi, chandran
Travel
 • 1 km from Thirunangur, which is 8 km from Seergazhi
 • Features
 • Also known as Thirumanikkooda Thiruppathi.
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi sErAdhu mun seydha thIvinai pin seyvadhuvum
  vArAdhu ini nI maDanenjchE! - nErAk
  kurumaNikkUDaththu Anaik kombu paRiththAnaith
  thirumaNikkUDaththAnaich seppu


  Articles
 • thirumaNikkUdam - by Pillailokam Sthalasayanaththuraivar Swami