thiru nAgai

Mangalashasanam: 10 Pasurams

Azhvar Pasuram Verse
Thirumangai Azhvar
  • Periya Thirumozhi
  • 9.2 (1758 - 1767)