thiru vARanviLai
(Arammula)

Azhvar Mangalashasanam: 11 Pasurams

Azhvar Pasuram Verse
Nammazhvar Thiruvaymozhi
  • 7.10 (3436 - 3446)