thiru veLLakkuLam
(Annan Kovil, Thirunangur)

Mangalashasanam: 10 Pasurams

Azhvar Pasuram Verse
Thirumangai Azhvar Periya Thirumozhi
  • 4.7 (1308 - 1317)