Srivaishnava Sampradhayam


Mudhalayiram

Index Pasuram Name Subject Text Commentary Upanyasam MultiMedia
Thiruppallandu - Periyazhvar
1 1 Thiruppallandu Kappu Link Link Link
Periyazhvar Thirumozhi - Periyazhvar Link Link
Periyazhvar Thirumozhi Mudhal Paththu - Periyazhvar
13 1.1 Vanna Madangkal Kannan Thiruvavatharach Chirappu Link Link
23 1.2 Seedhakkadal Kannanadhu Thirumeni Azhagaip Padhadhikesanthamaga Anubaviththal Link
44 1.3 Manikkam Katti Kannanaith thottililittuth thAlAttudhal: thAlapparuvam Link
54 1.4 Than Mugaththu Chandhiranai Azhaiththal: Ambulipparuvam Link
64 1.5 Uyya Ulagu Thalaiyai nimirththu mugaththai asaiththu aadudhal: Sengkeeraipparuvam Link
75 1.6 Manikka Kinkini Kaikotti Vilaiyadudhal : Chappanip Paruvam Link
86 1.7 Thodar Sangilikai Thalarnadai Nadaththal: Thalarnadaipparuvam Link
97 1.8 Ponniyal AnaiththukkoLLa azhaiththal: Achchopparuvam Link
108 1.9 Vattunaduve Than mudhugai kattikkoLLumpadi Kannanai azhaiththal Link
Periyazhvar Thirumozhi Irandam Paththu - Periyazhvar
118 2.1 Mechchudhu Poochchi kaatti vilaiyaadudhal Link
128 2.2 Aravanaiyay Kannanai mulaiyunna azhaiththal Link
139 2.3 Poyppadu Panniru Namam: Kadhu Kuththudhal Link
152 2.4 Vennaiyalaindha Kannanai Neerada Azhaiththal Link
162 2.5 Pinnai Manalanai Kannan kuzhal vara kakkaiyai va ennal Link
172 2.6 Velikkol Kakkaiyai Kannanukku kol kondu vara vilambudhal Link
182 2.7 Anirai Kannanai poochchooda azhaiththal Link
192 2.8 Indhiranodu Kannanai dhruShti dosham varAdapaDi thiruvandikkappiDa azhaiththal Link
202 2.9 Venney Vizhungi Venney kalavadal mudhaliya bala kreedai varnanam Link
213 2.10 Arril Irundhu Ayarmangkaiyar yasodhai pakkal kannan theembugaLaik koori muraiyidudhal Link
Periyazhvar Thirumozhi Moondram Paththu - Periyazhvar
223 3.1 Thannerayiram YasOdai piratti kannanadhu athimanusha seshtidhangkalai kandu mulai kodukka anjchudhal Link
234 3.2 Anjana Vannanai YasOdhai piratti kannanai kanrin pin pokkinadhai enni anuthapiththal Link
Nachchiyar Thirumozhi - Andal Link Link
577 8 Vinneela Melappu Mega Vidu Thoodhu Link
Perumal Thirumozhi - Kulasekhara Azhvar Link Link
677 4 Uneru Selvaththu AzhvAr thiruvEngkaDa malaiyil EdhEnumAga virumbudhal Link Link
Thiruchchandha Viruththam - Thirumazhisai Azhvar
752 752 Thiruchchandha Viruththam Link Link
Amalanadhipiran - Thiruppanazhvar
927 927 Amalanadhipiran azhagiya maNavALanadhu thirumEni azhagil pAdhAdhi kEsAnthamAga IDupaDudhal Link Link Link
Kanninun Siruththambu - Madhurakavi Azhvar
937 937 Kanninun Siruththambu Nammazhvar Vishayam Link Link Link