Sriperumbudur

perumAL AdikEsava perumAL
thAyAr yathirAjanAthavalli
Facing
Posture Standing
thIrththam
vimAnam
prathyaksham
Travel
  • Located in Sriperumbudur between Chennai and Kanchipuram.
  • By road from Chennai and other cities.
  • Features
  • Avatara Stalam of Bhagavad Ramanujar.

  • Kramam
  • Goshti Kramam

  • Resources
  • Images