SriMushnam

Perumal Adhi Varaha Perumal
Thayar Ambujavalli Thayar
Facing West
Posture Standing
Theerttham Nithya Pushkarini
Vimanam Vamana Vimanam
Prathyaksham Asvaththa Narayanan
Anubhavam 2006 Images
Anubhavam