Srivaishnava Sampradhayam


Srivaishnava Magazines

All Magazines | By Editor | By Language


Name Editor Language
Geethacharyan M A Venkatakrishnan Swami Tamil
Sri Ramanujan P B Annangarachariar Swami Tamil
Amrutalahari P B Annangarachariar Swami, Srirangam Sundararajachariar Swami Tamil
Sri Ramanuja Siddhanta Vaijayanti P B Annangarachariar Swami, Vadakarai Ramanujachariar Swami Tamil
Srisailesa Dayapatram R Raghuraman Swami Tamil
Saptagiri TTD English, Tamil, Telugu