Srivaishnava Sampradhayam


Geethacharyan Issue 5 Contents

Item Author
Thirunarayanapuraththai Patri Sampathkumaran
Kelvi Badhil
Kosala Nadudai Vallal Athan Srirangachariar Swami
Bhagavat Gita Saram P B Annangarachariar Swami
Bhagavat Gita Saram P B Annangarachariar Swami
Thiruvaymozhiyum Dvayamum Velukkudi Varadachariar Swami
Oru Thuli V Prema Varadan
Thirunarayanapuram Sthalasayanaththuraivar Swami
Dhevumatrariyen Dr V V Ramanujam Swami