Srivaishnava Sampradhayam


Saptagiri Issue Vol 2 No 3 Contents

Item Author
Tirtha Yatras Their Purpose P Achari
Sayings of Sri Purandaradasa P Vyasa Rao
Vishnu Dharma D Satyanarayana
Aadi Sethu N S Tatachariar
Srimad Paadukaasahasram D Ramawswamy Iyengar Swami
Relevence of Religion in the Modern World A Venkata Rao
Concentration of Mind Importance of Prayers D V Ramana Rao
Thiruviththuvakkottu Amman Dr N Subbu Reddiyar
Pavitrotsavam E C Pushpavalli
Ennum Thirunamam R Venkatarathnam
Mukkavi Kanda Kappiyam T G Anantha Subramanyam
Taittriya Aranyakam Surya Namaskaram Vidwan Nadadur Desikachari