Srivaishnava Sampradhayam


Srisailesa Dayapatram Issue Malar 1 Idazh 3 Contents

Item Author
Namperumalum Nam Manavala Mamunigalum Gomatam Sampathkumarachariar Swami
Srisailesa Dayapatra Thaniyan Vaibhavam R Raghuraman Swami
Srirangaraja Stavam Vyakhyanam Thirumazhisai Annavappangar Swami
Periyazhvar Thirumozhi Vyakhyanam
Kanninun Siruththambu Vyakhyanam
Varavaramuni Sucharitachakshakam Thirumazhisai Annavappangar Swami
Vedangalil Varaha Perumal vaibhavam Puttur Krishnaswami Iyengar Swami