Srivaishnava Sampradhayam


Srisailesa Dayapatram Issue Malar 1 Idazh 1 Contents

Item Author
Srirangesa Purohitar Ammal Saumyanarayanachariar Swami
Srisailesa Thaniyan Vyakhyanam Pillai Lokam Jeeyar
Periyazhvar Thirumozhi Vyakhyanam
Kanninun Siruththambu Vyakhyanam
Varavaramuni Sucharitachakshakam Thirumazhisai Annavappangar Swami