Srivaishnava Sampradhayam


Saptagiri Issue Vol 2 No 2 Contents

Item Author
Man and Nature Dr Arka Somayaji
What is Yoga Mahayogini Rajyalakshmi Devi
Vishnu Dharma D Satyanarayana
Religious Attitude Kattamuri Venkataramaiah
Sapthagiri K Krishna Iyer
Srimad Paadukaasahasram D Ramawswamy Iyengar Swami
Vendudhal Viruththam Mayazhvar
Mukkavi Kanda Kappiyam T G Anantha Subramanyam
Kadavul Unda C V Sivaramakrishnan
Taittriya Aranyakam Surya Namaskaram Vidwan Nadadur Desikachari
Nam Udalukkum Ullaththukkum Sirandha Aushadham T N Krishnaramadasan