Srivaishnava Sampradhayam


Srisailesa Dayapatram Issue Malar 1 Idazh 2 Contents

Item Author
Shatakopan Seermai R Rahguraman Swami
Thirukkottiyur Nambi vaibhavam Puttur Krishnaswami Iyengar Swami
Srirangaraja Stavam Vyakhyanam Thirumazhisai Annavappangar Swami
Periyazhvar Thirumozhi Vyakhyanam
Kanninun Siruththambu Vyakhyanam
Varavaramuni Sucharitachakshakam Thirumazhisai Annavappangar Swami
Nammazhvarin Uvamaigal Puttur Krishnaswami Iyengar Swami