Srivaishnava Sampradhayam


Thooviriya
Melaththirumaligai Vishnuchiththan Swami

Upanyasam Link

Summary:
Thooviriya Upanyasam