Srivaishnava Sampradhayam


Thamugakkum
Melaththirumaligai Vishnuchiththan Swami

Upanyasam Link

Summary:
Thamugakkum Upanyasam