Srivaishnava Sampradhayam


Manavala Mamunigal Isai Kurippu
P T Seshadri Swami

Upanyasam Link

Summary:
Manavala Mamunigal Isai Kurippu