Srivaishnava Sampradhayam


Manavala Mamunigal Vaibhavam
P B Annangarachariar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Manavala Mamunigal Vaibhavam