Srivaishnava Sampradhayam


Srisailesa Dayapatra Avatara Vaibhavam
Thenthirupperai Aravindalochanan Swami

Upanyasam Link

Summary:
Srisailesa Dayapatra Avatara Vaibhavam