Srivaishnava Sampradhayam


Aprakruta Divyamangala Vigraha Yogam
Srirangam Narasimhachariar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Aprakruta Divyamangala Vigraha Yogam