Srivaishnava Sampradhayam


Azhvanudaiya Nirhetuka Krupaiyum Athma Guna Poorthiyum
T A Srinidhi Swami

Upanyasam Link

Summary:
Azhvanudaiya Nirhetuka Krupaiyum Athma Guna Poorthiyum