Srivaishnava Sampradhayam


Kooraththazhvan Vaibhavam
Tridandi Chinna Jeeyar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Kooraththazhvan Vaibhavam