Srivaishnava Sampradhayam


Manavala Mamunigal Vaibhavam
Gomadam Sampathkumarachariar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Manavala Mamunigal Vaibhavam