Srivaishnava Sampradhayam


Ashta Shloki
Srinivasavaradan Pattangi Swami

Upanyasam Link

Summary:
Ashta Shloki of Parasara Bhattar