Srivaishnava Sampradhayam


Azhvanum Kannapiranum
M A Venkatakrishnan Swami

Upanyasam Link

Summary:
Kooraththazhvan and Krishna