Azhvanum Kannapiranum
M A Venkatakrishnan Swami


Upanyasam Link

Summary:
Kooraththazhvan and Krishna