Srivaishnava Sampradhayam


Bhattar Thirumanjana Kattiyam
Badrinarayana Bhattar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Srirangam Namperumal Thirumanjana Kattiyam by Parasara Bhattar