Srivaishnava Sampradhayam


Manavala Mamunigal Vaibhavam
Elayavalli Bhuvarahachariar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Manavala Mamunigal Vaibhavam