Srivaishnava Sampradhayam


Kooraththazhvan Vaibhavam
Elayavalli Bhuvarahachariar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Kooraththazhvan Vaibhavam